Fagkveld 27. april 2017.

28 FFM`ere deltok. Temaet denne kvelden var korte og lange reiser – og noen av de ordningene som finnes for oss som kan ha ekstra utfordringer når det gjelder transport.

Torgunn Nikkerud fra Pasientreiser besøkte oss og ga god og nyttig informasjon om reiser til lege, spesialisthelsetjeneste, fysioterapi m.m. Du kan laste ned hennes presentasjon her:

Likeperson Ann Kristin fortalte om Ledsagerbevis. 

Likeperson Synnøve informerte om TT-kort ordningen i Buskerud. www.bfk.no  Gå til fane Samferdsel – så til fane Transport for funksjonshemmede.

Likeperson Gro ga informasjon om Grunnstønad fra NAV. https://www.nav.no/no/Person/Familie/Grunn+og+hjelpestonad/grunnstønad

Likeperson Jan fortalte om assistanse ved tog og flyreiser. Flyreiser: www.osl.no. Nederst på første side kan man klikke på spesialassistanse, der står det om all assistanse man kan få på flyplassen. Husk å ta med dokumentasjon på at batteriet i rullestolen din er godkjent for fly. Din ergoterapeut kan hjelpe deg med å skaffe denne dokumentasjonen.

Togreiser: Ved flere større jernbanestasjoner kan man bestille assistanse på stasjonen, men den må bestilles på forhånd. Kan være nyttig også for gående som strever med å bære med seg bagasje. På selve toget – og inn og ut av toget – er det konduktøren som skal hjelpe deg. Togreiser: www.nsb.no og http://www.banenor.no/Nyheter/Nyhetsarkiv/2016/assistansetjeneste-innfores-pa-drammen-stasjon/ og http://www.banenor.no/Kundesenter/Assistansetjeneste-pa-stasjonene/

Det kom mange spørsmål og fine innspill fra salen i løpet av kvelden, og tilbakemeldinger i etterkant tyder på at mange fikk vite en god del om muligheter som de ikke visste om fra før.

Vi avsluttet kvelden rundt småbord med snitter og Synnøves hjemmebakte kringle.

Del