Referat fra årsmøte 3. juni 2021

Bildet til venstre: Synnøve Persson. Bildet til høyre: Glimt fra salen.

For første gang dette året kunne vi samles fysisk – og årsmøtet 2021 ble vel gjennomført.

21 medlemmer møtte opp til et årsmøte som ble veldig hyggelig til tross for begrensninger med antall, avstand og antibac.

Vi ønsker Gunnar Rotevatn hjertelig velkommen som ny sekretær, vi er svært glade for å få ham med oss i styret.

Vår gamle sekretær, Synnøve Persson, takket i går av etter nesten to tiår. Vi takker Synnøve av hele vårt hjerte for en fantastisk innsats i mange, mange år!

Etter at det formelle årsmøtet var gjennomført serverte vi god mat (singelpakket til den enkelte) og praten gikk livlig rundt småbord. Samtlige satte stor pris på å kunne møtes igjen.

 

Innkalling og saksliste årsmøte 3. juni 2021

Foreningen for Muskelsyke i Buskerud avholder sitt årsmøte i Nedre Eiker menighetssenter, Stensethalleen 1, 3055 Krokstadelva. Alternativt blir møtet digitalt. Det sendes da ut møtelink til påmeldte. 

TORSDAG 3. juni 2021

Kl. 18.00                    ÅRSMØTE

Saksliste:

 1. Åpning med godkjenning av innkallingen
 2. Valg av møteleder, en referent og
  to til å undertegne protokollen
 3. Styrets årsberetning
 4. Regnskap med revisors beretning
 5. Arbeidsprogram
 6. Innkomne forslag
 7. Budsjett
 8. Valg

Hvis årsmøtet lar seg gjennomføre fysisk blir det servering.

Påmelding innen 25. mai til Ann Kristin tlf. 47 64 65 86 evt. til fylkeslagets mailadresse: buskerud@ffm.no Gi beskjed ved påmelding om du kun melder deg på hvis det blir et fysisk møte – eller om du også vil delta hvis møtet blir digitalt.

Vi ønsker vel møtt!

Årsmøtepapirene er sendt ut til medlemmer på mail.

De som ikke har e-postadresse: vennligst gi beskjed hvis dere ønsker papirene i hende før årsmøtedagen, så sender vi pr. post.

Varsel om årsmøte 3. juni 2021

VARSEL OM ÅRSMØTE 2021.

 Årsmøtet 2021 blir avholdt

torsdag 3. juni, kl. 18.00

på Nedre Eiker Menighetssenter,
Stenseth alleen 1, 3055 Krokstadelva.

Alternativt må årsmøtet i år bli digitalt, avhengig av smittesituasjonen.

 Saker til behandling må være styret i hende senest 7. mai.

Innkalling med saksliste, samt nærmere info om avvikling av årsmøtet blir sendt ut senere.

 

Informasjon fra styret vedr. fysiske arrangement våren 2021

Styret avholdt digitalt styremøte den 18. januar. På det møtet forsøkte vi å legge noen planer for arrangement i fylkeslaget fremover. Smittesituasjonen er svært uforutsigbar og det ser dessverre ut som om vi må leve med restriksjoner en god stund til.

Planlagt bowlingkveld i februar er avlyst/utsatt.

Planlagt årsmøte 11. mars er utsatt til 3. juni. Vi håper at vi da kan gjennomføre et fysisk årsmøte på Nedre Eiker menighetssenter. Varsel om årsmøte og sakspapirer sendes ut i henhold til vedtektene. Det sittende styret må sitte i sine verv frem til vi får avviklet et årsmøte.

Om vi kan få til andre fysiske arrangement i løpet av våren er foreløpig svært usikkert. Vi sender ut info etter hvert.

I mellomtida vil styret forsøke å holde hjula i gang på et vis.  Vi gleder oss til å se dere alle igjen når smittetrykket avtar og det igjen er forsvarlig og samles.

Ta gjerne kontakt med oss hvis du trenger en prat eller lurer på noe. Mail og tlf. besvares som vanlig.

Info-brev er sendt ut til alle medlemmer via mail eller post i dag.

 

 

Høstens kommende arrangement er dessverre avlyst.

Styret i FFM Buskerud hadde styremøte i går. Der besluttet vi at kommende arrangement i høst dessverre må avlyses. Det gjelder høstkonserten i oktober og førjulstreffet i november.

Smittesituasjonen når det gjelder korona har igjen blitt mer og mer usikker.  I tillegg står influensasesongen for døren – og den ønsker vi også minst mulig spredning av i år.

Vi er – som alle andre i hele verden – lei av korona – og vi er lei oss for at vi må avlyse arrangement.

Styret vil fortsette med styremøter (fysisk eller digitalt) utover høsten, og du må gjerne kontakte oss på mail eller telefon hvis du lurer på noe eller trenger noen å snakke med.

Nettsiden og facebooksiden vår vil jevnlig bli oppdatert som før.

Vi ønsker dere alle en så god høst som bare mulig!

 

 

Årsmøte 17. september 2020 med avstand og antibac.

Vi spritet og vasket, hadde kjøpt inn rikelig med antibac, serverte singelpakket mat og holdt god avstand til hverandre.

22 medlemmer møtte opp for å gjennomføre årsmøtet som egentlig skulle vært avviklet i mars. Det var en «disiplinert» gjeng som møttes – og smittevernreglene ble fulgt opp av alle. Alle var enige om at det var veldig fint å se hverandre igjen, selv med regler og manglende klemming.

Nødvendige årsmøtevedtak ble fattet, og vi fikk det formelle på plass.

Etter årsmøtet fikk vi en vakker reise via flotte naturbilder vist av hobbyfotograf Flemming Larsen.

Det eneste som er sikkert akkurat nå er at alt er usikkert – og vi vet foreløpig ikke om vi kan få til flere fysiske møter utover høsten. Vi legger ut info etter hvert.

Førjulstreffet på Lampeland i november har vi dessverre måttet avlyse. Førjulstreffet vårt er et stort arrangement som det ikke er mulig å gjennomføre i år. Vi er lei oss for det.

Ang. årsmøte i FFM i Buskerud 17. september 2020.

Årsmøtet vårt i mars ble avlyst. Vi vil forsøke å gjennomføre årsmøtet 2020 torsdag den 17. september kl 18.00 med forbehold om at smittesituasjonen i Norge ikke forverrer seg. Nasjonalt er smittetallene fortsatt lave, men det har de siste ukene vært noen store lokale utbrudd. La oss håpe og tro at situasjonen utover høsten vil være under kontroll – og at årsmøtet kan gjennomføres.

Vi vil i så fall gjøre alt vi kan for å arrangere et årsmøte som skal være så trygt som mulig for alle.

Møtestedet blir Nedre Eiker menighetssenter som vanlig. Smittevernregler vil overholdes. Lokalet er stort nok til at nødvendig avstand kan holdes.

Det blir servering, men maten vil være pakket i singelpakker til den enkelte.

Det blir ikke loddsalg denne gangen.

Påmelding er helt nødvendig, navn på eventuelle assistenter må også oppgis ved påmelding.

Vi ber deg IKKE møte opp på årsmøtet hvis du:

 • har vært i utlandet de siste 10 dagene
 • har ny-oppståtte luftveissymptomer, feber eller magesmerter/diare av ukjent årsak.
 • har vært i kontakt med en person med koronasykdom de 10 siste dagene.

De siste månedene har vært krevende for oss alle. Vi håper vi får mulighet til å treffes den 17. september. Vi savner medlemmene våre. Det blir en stund til vi kan gi hverandre en klem, men å se hverandre igjen hadde vært veldig fint.

Etter årsmøtet får vi besøk av fotograf Flemming Larsen. Han tar oss med en tur ut i naturen ved hjelp av sine flotte bilder.

Påmelding innen 13. september til fylkeslagets mailadresse: buskerud@ffm.no eller til Gro på mobil 90 88 17 93.

Årsmøtepapirer er sendt ut til alle medlemmer via mail eller post.

 

Vi holder hjula i gang -så godt vi kan…

Det er krevende tider for oss alle.

Årsmøtet vårt som skulle vært den 19. mars ble avlyst p.g.a av korona-pandemien. Styremedlemmene blir sittende i sine gamle verv fram til et årsmøte kan avholdes. Vi håper å få det til med gode smitteverntiltak i løpet av høsten.

Landsmøtet i FFM avvikles digitalt den 20. juni. Karin Kristiansen og Gro Wold Kristiansen vil delta som delegater fra Buskerud.

Styret i Buskerud startet i mai opp med styremøter på nett. Vi forsøker på et vis å holde hjula i gang – søknader og rapporteringer blir ivaretatt – og nødvendige vedtak blir fattet.

På facebook-siden vår legger vi jevnlig ut små og store nyheter.

Vi har sendt ut to medlems-brev til samtlige medlemmer i Buskerud, ett før påske og ett nå i mai.

Som vi har informert om tidligere så er alle fysiske arrangement i FFM Buskerud avlyst til over sommeren. Når høsten kommer så håper vi at smittesituasjonen fortsatt vil være under god kontroll i Norge, og at vi med gode smitteverntiltak kan arrangere bl.a. vår årlige høstkonsert.

Vi savner medlemmene våre, og vi gleder oss til å se dere alle igjen etter hvert.

Ta gjerne kontakt med oss på e-post: buskerud@ffm.no. Vi ringer deg også gjerne hvis du har behov for noen å snakke med. All e-post og telefonhenvendelser blir besvart som vanlig.

Vi ønsker dere alle en god vår og sommer – og håper på mange solrike dager på balkonger, i hager, på hytta eller på turer!

Hold avstand og hold ut!

Årsmøte 19. mars 2020 er AVLYST og utsatt.

Etter sentralstyrets anbefaling har vi bestemt oss for å avlyse årsmøtet vårt den 19. mars.

Vi tror ikke smittefaren er veldig stor, men vi mener at “føre var” prinsippet er fornuftig.

Vi satser på avvikling av årsmøtet på et senere tidspunkt.

Vi vil i løpet av dagen sende ut mail med info om avlysningen til alle våre medlemmer med mailadresse og til alle påmeldte til årsmøtet.

Se mer info om sentralstyrets anbefalinger på www.ffm.no

Beste hilsen fra oss i styret i FFM Buskerud

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I FORENINGEN FOR MUSKELSYKE I BUSKERUD 2020

 

TID: Torsdag 19. mars 2020 kl. 18.00

STED: Nedre Eiker Menighetssenter, Stensethalleen 1, Krokstadelva.

Saksliste med årsmøtepapirer er sendt ut til alle medlemmer på mail.  Medlemmer som ikke har mail: vennligst gi beskjed hvis dere ønsker årsmøtepapirene tilsendt på forhånd – så sender vi pr post.

Etter årsmøtet får vi besøk av fotograf Flemming Larsen. Han tar oss med en tur ut i naturen ved hjelp av sine flotte bilder.

Det blir servering og det blir en liten utlodning som vanlig.

Påmelding innen 12. mars til Gro, mobil 90 88 17 93 eller til vår mailadresse: buskerud@ffm.no

VI HÅPER PÅ GODT FREMMØTE OG ØNSKER VEL MØTT!