Det nytter! 19. juni 2015

Et av de mest ufremkommelige (og trafikkfarlige) fotgjengerfeltene i Mjøndalen er utbedret slik at både rullestoler og barnevogner kan krysse gata på en sikker måte.

Honnør til Nedre Eiker kommune!

Dette er en god begynnelse, nå både håper og tror vi at det etterhvert vil bli utbedret flere steder.

Plakater til besvær, februar 2015

I forbindelse med saken om utilgjengelige fortauskanter og gangfelt i Nedre Eiker, så spurte FFM i Buskerud også kommunen om de kunne sende et brev til Handelstanden med bønn om at plakater o.l. blir plassert slik på fortauene at folk med rullestoler og barnevogner kommer fram. Det har Nedre Eiker kommune gjort! Nå håper vi handelstanden tar anmodningen til følge.

FORTAU OG GANGFELT I MJØNDALEN, 2014 – 2015

Høsten 2014 henvendte FFM i Buskerud seg til Nedre Eiker kommune ang. lite tilgjengelige fortau og gangfelt for dem som bruker rullestol.

Takket være varaordfører Turid Solberg Thomassen har kommunens administrasjon nå tatt tak i saken – og vil foreslå midler fra Buskerudbyprosjektet til utbedring av fortau og gangfelt i Mjøndalen.

Utbyggere av nye byggeprosjekter i sentrum har allerede utbedret fortauene mange steder, problemet er alle stedene som ikke omfattes av nye byggeprosjekter.

Saken vil bli politisk behandlet i vinter, og vi har fått et lite håp om at det vil bli bevilget midler til bedre fremkommelighet for oss alle.

Vi følger spent med på saken.

Stor takk til varaordføreren i Nedre Eiker som ser og hører også oss som ikke er så store.