Interessepolitikk lokalt

Det nytter! 19. juni 2015

Det nytter! 19. juni 2015

Et av de mest ufremkommelige (og trafikkfarlige) fotgjengerfeltene i Mjøndalen er utbedret slik at både rullestoler og barnevogner kan krysse gata på en sikker måte ...
Les mer…

Plakater til besvær, februar 2015

I forbindelse med saken om utilgjengelige fortauskanter og gangfelt i Nedre Eiker, så spurte FFM i Buskerud også kommunen om de kunne sende et brev til Handelstanden med bønn om at plakater o.l. blir plassert slik på fortauene at folk med rullestoler og barnevogner kommer fram. Det har Nedre Eiker kommune gjort! Nå håper vi handelstanden tar anmodningen til følge ...
Les mer…

FORTAU OG GANGFELT I MJØNDALEN, 2014 – 2015

Høsten 2014 henvendte FFM i Buskerud seg til Nedre Eiker kommune ang. lite tilgjengelige fortau og gangfelt for dem som bruker rullestol. ...
Les mer…