Likepersonsarbeid

En likeperson er en som har den samme funksjonsnedsettelsen eller den samme medisinske diagnosen som deg selv – og dermed lignende livserfaring.

Det finnes også likepersoner for pårørende.

En likeperson er ingen ekspert, men et medmenneske. En likeperson har taushetsplikt.

FFM i Buskerud har 12 godkjente likepersoner. ( per oktober 2018)

Ta kontakt med oss (se kontaktinfo under «Styret» ) hvis du ønsker noen å snakke med.