Offentlige tilskuddsordninger

I 2012 ble en del småhjelpemidler til å spise, drikke, kle på seg, lage mat etc. tatt ut av folketrygden og hjelpemiddelsentralenes bestillingslister. Fra 1. januar 2014 kom en ny tilskuddsordning som gjør det mulig å få dekket flere basishjelpemidler.

Du kan tildeles støtte på opptil kr 2000, og kan først søke på nytt etter fire år.

HVORDAN SØKE:

Du kan bruke vanlig søknadsskjema for hjelpemidler, skjemaet finner du på www.nav.no (du kan hoppe over første siden)

Beskriv dine funksjonsproblemer og begrunn behovet for hjelpemidlene du søker om. Hvis du innvilges tilskuddet får du pengene utbetalt til din konto – og du må selv gå å kjøpe hjelpemidlene. Hjelpemiddelsentralen skal ikke ha noen kvitteringer.

Vanlig søknadsprosedyre når det gjelder hjelpemidler er at ergoterapeut i kommunen søker for deg, men undertegnede droppet «omveien» med kommunen for å slippe lang ventetid på et vurderingsbesøk.

Jeg fylte ut søknadsskjemaet, skrev inn diagnosen min, beskrev problemene og begrunnet hvorfor jeg trengte hjelpemidlene. Jeg oppga også noen eksempler på hvilke hjelpemidler jeg trengte. Etter snaue 3 uker fikk jeg brev om at tilskuddet var innvilget.

Det er flott at noen søknadsprosedyrer kan gå så smidig og greit!

Gro Wold Kristiansen