Styret

Styret valgt på årsmøtet 3. juni 2021

Leder

Gro Wold Kristiansen
Møllergata 6, 3050 Mjøndalen. 
Mobil: 90 88 17 93
Email:  gro.w.kristiansen@ffm.no

Nestleder

Karin Elizabeth Kristiansen 
Sagaveien 14
3050 Mjøndalen.

Mobil: 99 61 90 25
E-mail: karin.kristiansen@ffm.no

Styremedlem    

Stein Vidar Joramo
Kjellstadveien 45a
3402 Lier

Mobil: 41 63 60 37
E-mail: stein.v.joramo@ffm.no

Sekretær

Gunnar Rotevatn
Larsehagan 12
3409 Tranby. 

Mobil: 90 97 82 79.
E-mail: gunnar.rotevatn@ffm.no

Kasserer

Ann Kristin Foss
Torsrudveien 6
3430 Spikkestad

Mobil: 47 64 65 86
E-mail: ann.k.foss@ffm.no

Varamedlem

Vigdis B. Johansen
Tord Pedersens gt. 83B
3014 Drammen.

Mobil: 97 14 25 51
E-mail: vigdis.b.johansen@ffm.no

Varamedlem

Mette Zivkovic
Vikveien 30
3050 Mjøndalen.

Mobil: 95 81 72 19
E-mail: mette.zivkovic@ffm.no

VALGKOMITE : Karin Engebretsen, Jan Harald Borgersen og Lillian Olsøy Gulbrandsen.